Informacje dla kandydatów


Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
Sakrament ten może przyjąć osoba, która:

  • złoży prośbę o udzielenie sakramentu,
  • uczestniczy w spotkaniach formacyjnych,
  • przedstawi odpis aktu chrztu św.,
  • przedstawi zaświadczenie o uczęszczaniu na katechezę.

Osoby z poza parafii muszą przedstawić zgodę na przyjęcie sakramentu podpisaną przez Proboszcza swojej parafii.

„Przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej są zobowiązani, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz bronienia jej” (KKK, 1285). Bierzmowani otrzymują niezniszczalny charakter, czyli znamię Pańskie, tak że nie można powtarzać sakramentu bierzmowania.

Pierwszym i zwyczajnym szafarzem bierzmowania jest biskup. Każdy kapłan, na pierwszym miejscu jednak proboszcz, może udzielić bierzmowania w niebezpieczeństwie śmierci dzieciom lub dorosłym. Również może udzielić bierzmowania kapłan, który otrzymał od biskupa diecezjalnego pozwolenie na chrzest dorosłego lub będącego w wieku katechizacji. Biskup, dla ważnej przyczyny, może poprosić kapłanów do wspólnego udzielania bierzmowania.

Bierzmowania powinno się udzielać zwykle podczas Mszy św, aby w ten sposób ukazać ścisły związek tego sakramentu z całym wtajemniczeniem chrześcijańskim, które osiąga swój szczyt w przyjęciu Ciała Chrystusa. Stąd też bierzmowani uczestniczą w Eucharystii, przez którą ich wtajemniczenie zostaje dopełnione. Jeżeli bierzmowanie byłoby udzielane poza Mszą św., powinna je poprzedzać liturgia Słowa Bożego.

Kandydaci do bierzmowania powinni złożyć wyznanie wiary, znajdować się w stanie łaski i mieć intencję przyjęcia tego sakramentu, a podczas obrzędu bierzmowania wyrzec się złego ducha i wyznać wiarę. „Powinni też być przygotowani do podjęcia zadania ucznia i świadka Chrystusa we wspólnocie Kościoła oraz w sprawach doczesnych” (KKK, 1319). Młodzieży, która nie przystąpiła do bierzmowania we właściwym czasie, powinno się stworzyć inne, dogodne możliwości jego przyjęcia.

Kandydaci do przyjęcia sakramentu bierzmowania powinni systematycznie i czynnie uczestniczyć w niedzielnych Mszach św. i nabożeństwach okresowych związanych z rokiem liturgicznym, brać udział w rekolekcjach parafialnych bądź szkolnych, przystępować do sakramentu pokuty.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.